Përmbajtja e Bankës Gjermane të Informacionit

Në këtë seksion të quajtur Baza e Njohurisë Gjermane, ndryshe nga pjesët e tjera, nuk merret asnjë rend në prezantimin e temave. Në këtë pjesë, është provuar të jepen të gjitha llojet e informacioneve që mund t'u nevojiten nxënësve të gjuhës gjermane.Temat e tilla si informacioni bazë në lidhje me gjermanishten, modelet e të folurit, kohët dhe fjalitë janë në dispozicion në seksione të tjera të faqes tonë. Ky seksion është emëruar si "Baza e Njohurive" sepse përmban të gjitha llojet e informacioneve. Në forum jepet mbështetje për temat e renditura këtu.

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneÇFARË ËSHTË GJUHA?

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneKRITERET E PËRGJITHSHME TË GJUHËN PËR KËSHILLIN EVROPIAN (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneORË NË GJERMANI (die uhrzeit)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneEMRAT E SHTETIT GJERMAN

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneDRAWINGS GJUHËN GJERMANE

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneNË STATISTIKËT GJERMANE

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneEDMS NË GJERMANI (PRAPOSITIONEN)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePARTIZIPIEN - LOKALE NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePYETJE NGA GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneLISTA E FUSHAVE REFLEKTIVE GJERMANE

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePAPOSITIONEN MIT ZWEI KASUS (DATËV UND AKKUSATIV)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneDATA E MIT TË PARAQITUR NË GJERMAN

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePAJTUES MIT AKKUSATIV NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneKONJUNKTIONEN NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneBILDUNG VON NOMEN - EMRI NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneINDIREKTE FRAGE NË ALMANCA

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneDROGAT NORMALE DHE TË FOLURA NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (FSHATJET E PËRDORURA NË EDITORIAL)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneDRE RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneFERME DHE TEMAT E KTHYER NGA GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneKomponentët dhe koha në gjuhën gjermane

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneEDMS, INTERPRETET DHE TERMINALET NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePRAKTIKAT NË GJERMANI (DIJË INTERJEKTIMI)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneADJEKTIVAT - DEKLARIZIM NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneTRENNBARE VERBEN NË GJERMANISHT (FSHATË DISKRETE)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneSUBSTANTIV - GENITIVE NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermanePËRMBAJTJA KLIMATORE NË GJERMANI

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermaneTEKSTILE NË GJERMANI (SATZTYPEN)

deutsch lernenGJERMANI HACİVAT KARAGÖZ PROFILI

deutsch lernenEMERGJENTE NË GJERMANI

deutsch lernenJETA E GJERMANISHT ATATÜRK

deutsch lernenDHOMA E GJERMANIS NATRATTIN DHE PROBLEMI I KELOGANIT

deutsch lernenKËSHILLI GJERMANISHT DHE HISTORIA E ARMENIT

deutsch lernenZGJIDHJET GJERMANE

deutsch lernenNJERËZIT GJERMANE (SHPREHJA INDIRETE)

deutsch lernenADJEKTIMET MË TË SHFRYTËZUARA NË GJERMAN

deutsch lernenSENSITETET NGA GJERMANI

mësimet gjermaneKUSHTET E GJERMANIT TË FOOTBALLIT

mësimet gjermaneMODERNVERBLER NË GJERMANI

mësimet gjermaneSHENJAT NË GJERMANI

mësimet gjermaneMODERNVERBLER NË GJERMANI

mësimet gjermaneGJERMANI ATATÜRKÜN DREJTAT RINORE

mësimet gjermaneREADME NË DATËT GJERMANISHT

mësimet gjermaneKUSHTET E GJERMANIT TË FOOTBALLIT

mësimet gjermaneVLERËSIMET E REGJISTRIMIT NË GJERMAN

mësimet gjermaneSHENJAT E ZAGJISË NË GJERMANI (Satzzeichen)

mësimet gjermaneZëdhënësit e mëposhtëm në gjuhën gjermane

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (A 1)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (A 2)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (A 3)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (B)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALMA TURQISHT GJERMANISHT (C)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQË GJERMANISHT (D)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (E)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (E 2)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (F)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (G)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (H)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALMA TURQISHT GJERMANISHT (i)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (J)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRUESIT TURQISHT GJERMANISHT (K)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (L)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (M)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (N)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (O - O)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (P)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERË (Q - R)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQË GJERMANISHT (S)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALËT TURQISHT GJERMANISHT (S - 2)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQË GJERMANISHT (T)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
FJALA TURQISHT GJERMANE (U - U)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHËT GJERË (V)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (W)

info Përmbajtja e bazës së njohurive gjermane
SHKRIMTARËT TURQISHT GJERMANISHT (Y - Z)Ju gjithashtu mund t'ju pëlqejnë këto
koment