Kursi i përcaktimit gjerman të dënimit, si të ndërtojmë dënimin gjerman