Kategoria e skanimit

Kultura e përgjithshme

Artikuj të përgjithshëm të kulturës dhe informacionit

Aristo

Aristoteli, një nga filozofët e lashtë grekë, njihet me emrin e shkurtër Aristoteli. B.C. Ai jetoi midis 384 dhe 322 para Krishtit dhe studioi fizikë, filozofi, astronomi, zoologji,…

T R DREJTAT E FILMIJS

Cilat janë të drejtat e fëmijëve? të drejtat e fëmijëve; 20 Nëntori vlerësohet në kuadër të Ditës Botërore të të Drejtave të Fëmijëve dhe në kuadër të të Drejtave të Njeriut. Ky koncept është ligjor dhe moral…

FAR JAN LIGJET?

Është detyrë e gjyqtarit që së pari të vlerësojë ligjet dhe t'i zbatojë ato në rastin konkret. Megjithatë, marzhi i gabimit të gjyqtarëve gjatë zbatimit të ligjeve të rregulluara në ligjin tonë...

FAR SHT NDRMARRJE

ÇFARË ËSHTË SIPËRMARRJA DHE SIPËRMARRJA? Megjithëse nuk mund të bëhet një përkufizim i qartë i sipërmarrjes, një sipërmarrës mund të përkufizohet si një person pionier dhe udhëheqës.

E vërteta e vetme në jetë

Mënyra më e natyrshme për të gjetur veten brenda vetes dhe për të ndjerë paqen është të jetosh në momentin e tanishëm. E kaluara dhe e ardhmja gjejnë kuptim vetëm në të tashmen. Sipas deshirave tuaja…