Përkthime Turqisht Anglisht - Përkthime Anglisht Turqisht

Shkruani fjalën që dëshironi të përktheni më poshtë dhe klikoni në butonin e përkthimit.
Ne do ta zbulojmë automatikisht gjuhën.

Përkthimet më të fundit në anglisht

Përkthimet më të bëra në anglisht

10 PANRKTHIMET E ANGLISHTIT TAST FUNDIT

turke, Anglisht
copë këmbë pule copë këmbën e pulës
gji mr
zotëri në të gjithë botën zotëri në të gjithë botën
botëror e gjithë bota
jo zaman kur
pacienti pyet mjekun për trajtimin pacienti pyet mjekun për trajtimin
hi hi
i përgjithshëm i përgjithshëm
gjërat e mira kërkojnë kohë gjërat e mira kërkojnë kohë
po unë të dua po unë të dua

faqja kryesore e përkthimit anglisht

faqja kryesore e almancax

Ky shërbim i përkthimit anglisht sigurohet nga infrastruktura e Përkthimit Google dhe nga GJERMANI. Rezultatet e marra nga përkthimet nuk duhet të krahasohen me përkthimin profesional anglisht ose rezultatet e përkthimit. Përkthimi Anglisht - Turqisht dhe Turqisht - Anglisht bëhet plotësisht me kompjuter. Faqja jonë dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve nuk janë përgjegjës për rezultatet e përkthimeve.
Përkthimet në anglisht ruhen në sistem dhe renditen në rezultatet e kërkimit. Ju lutemi kushtojini vëmendje kësaj pike.