Përkthime Turqisht Anglisht - Përkthime Anglisht Turqisht

Shkruani fjalën që dëshironi të përktheni më poshtë dhe klikoni në butonin e përkthimit.
Ne do ta zbulojmë automatikisht gjuhën.


Përkthimet më të fundit në anglisht

Përkthimet më të bëra në anglisht

10 PANRKTHIMET E ANGLISHTIT TAST FUNDIT

turke, Anglisht
përzierje mezing
z në mbarë botën Z. në mbarë botën
rezervë rezervë
tundohem rezervë
ka ka
me falni po pyes
mensë cantiňue
motra ime e dashur motra ime e dashur
motra ime e dashur motra ime e dashur
ateez ateez

faqja kryesore e përkthimit anglisht

faqja kryesore e almancax

Ky shërbim i përkthimit anglisht sigurohet nga infrastruktura e Përkthimit Google dhe nga GJERMANI. Rezultatet e marra nga përkthimet nuk duhet të krahasohen me përkthimin profesional anglisht ose rezultatet e përkthimit. Përkthimi Anglisht - Turqisht dhe Turqisht - Anglisht bëhet plotësisht me kompjuter. Faqja jonë dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve nuk janë përgjegjës për rezultatet e përkthimeve.
Përkthimet në anglisht ruhen në sistem dhe renditen në rezultatet e kërkimit. Ju lutemi kushtojini vëmendje kësaj pike.