Përkthime Turqisht Anglisht - Përkthime Anglisht Turqisht

Shkruani fjalën që dëshironi të përktheni më poshtë dhe klikoni në butonin e përkthimit.
Ne do ta zbulojmë automatikisht gjuhën.

Përkthimet më të fundit në anglisht

Përkthimet më të bëra në anglisht

10 PANRKTHIMET E ANGLISHTIT TAST FUNDIT

turke, Anglisht
akuzë i dashur
burke burke
Ndal stop
motra ime e dashur motra ime bukuroshe
çfarë do të thotë çfarë do të thotë
vullnetin do të
pse do vish pse do vish
Kur do të vish kur do te vish
eja përsëri nesër eja përsëri nesër
A jeni budalla A jeni budalla

faqja kryesore e përkthimit anglisht

faqja kryesore e almancax

Ky shërbim i përkthimit anglisht sigurohet nga infrastruktura e Përkthimit Google dhe nga GJERMANI. Rezultatet e marra nga përkthimet nuk duhet të krahasohen me përkthimin profesional anglisht ose rezultatet e përkthimit. Përkthimi Anglisht - Turqisht dhe Turqisht - Anglisht bëhet plotësisht me kompjuter. Faqja jonë dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve nuk janë përgjegjës për rezultatet e përkthimeve.
Përkthimet në anglisht ruhen në sistem dhe renditen në rezultatet e kërkimit. Ju lutemi kushtojini vëmendje kësaj pike.