Përkthime Turqisht Anglisht - Përkthime Anglisht Turqisht

Shkruani fjalën që dëshironi të përktheni më poshtë dhe klikoni në butonin e përkthimit.
Ne do ta zbulojmë automatikisht gjuhën.

Përkthimet më të fundit në anglisht

Përkthimet më të bëra në anglisht

10 PANRKTHIMET E ANGLISHTIT TAST FUNDIT

turke, Anglisht
urgjente për nënën e shoqes sime urgjente për nënën e shoqes sime
rrëshqas lart rrëshqas lart
ju njoh Unë të njoh ty
si kjo sot si kjo sot
hi përshëndetje
hi përshëndetje
hi përshëndetje
Unë do të jem psikiatër në të ardhmen. Unë do të jem psikiatër në të ardhmen.
Unë dua të fle. me pelqen te fle
Nuk kam nuk kam

faqja kryesore e përkthimit anglisht

faqja kryesore e almancax

Ky shërbim i përkthimit anglisht sigurohet nga infrastruktura e Përkthimit Google dhe nga GJERMANI. Rezultatet e marra nga përkthimet nuk duhet të krahasohen me përkthimin profesional anglisht ose rezultatet e përkthimit. Përkthimi Anglisht - Turqisht dhe Turqisht - Anglisht bëhet plotësisht me kompjuter. Faqja jonë dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve nuk janë përgjegjës për rezultatet e përkthimeve.
Përkthimet në anglisht ruhen në sistem dhe renditen në rezultatet e kërkimit. Ju lutemi kushtojini vëmendje kësaj pike.