Paralajmërim ligjor

Nëse hyni në këtë faqe interneti (almancax.com ose nëndomenet e tij dhe drejtoritë mëmë të almancax.com) ose aplikacionin celular, përdorimi i çdo informacioni në këtë faqe interneti ose aplikacion celular do të thotë që ju pranoni kushtet e mëposhtme.

Hyrja në këtë faqe interneti ose përdorimi i aplikacionit celular mund të ndikojë në sajtin ose informacionin dhe të dhënat e tjera në sajt, programet, etj. almancax.com dhe zyrtarët e saj nuk janë përgjegjës për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të lindë për shkak të përdorimit të tij, shkeljes së kontratës, deliktit ose arsyeve të tjera.

Çdo material në faqen e internetit ose aplikacionin celular; Nuk mund të ndryshohet, kopjohet, riprodhohet, përkthehet në një gjuhë tjetër, ribotohet, ngarkohet në një kompjuter tjetër, dërgohet me postë, transmetohet, paraqitet ose shpërndahet, duke përfshirë kodin dhe softuerin, pa lejen paraprake dhe duke cituar burimin. E gjithë ose një pjesë e faqes së internetit ose aplikacionit celular nuk mund të përdoret në një uebsajt tjetër pa leje. Veprimet në të kundërtën kërkojnë përgjegjësi ligjore dhe penale. Të gjitha të drejtat e tjera që nuk janë dhënë shprehimisht këtu janë të rezervuara nga almancax.com dhe zyrtarët e saj.

Të drejtat e autorit të të gjitha materialeve në këtë faqe (almancax.com ose nëndomenet e tij dhe dosjet-drejtoritë mëmë të almancax.com) u përkasin pronarëve të germancax dhe asnjë pjesë e faqes nuk mund të kopjohet, citohet, qoftë edhe pjesërisht, në asnjë medium pa Leja paraprake me shkrim e zyrtarëve të germancax, nuk mund të ruhet ose shpërndahet.

Të gjitha informacionet, tabelat, raportet, dizajnet, programet dhe lidhjet në këtë faqe janë paraqitur me qëllim të informimit të përdoruesit. Përdoruesit mund të përdorin informacione dhe dokumente vetëm për qëllime informative. Përveç nëse thuhet ndryshe në faqet brenda sajtit, asnjë dokument, faqe, tekst, imazh, logo, grafik, element dizajni ose element tjetër brenda sajtit nuk mund të kopjohet, zhvendoset ose citohet në ueb, qoftë për qëllime komerciale apo jo, pa leje nga almancax.nuk mund të publikohet ose përdoret në internet ose në asnjë mënyrë (edhe nëse ato janë marrë nga të dhënat e përkohshme të memories të përdorura nga motorët e kërkimit për indekset e tyre).

Megjithëse almancax.com dhe zyrtarët e saj përpiqen të mbajnë informacion të saktë dhe të përditësuar në sajt, nuk mund të jepet asnjë garanci për përmbajtjen e sajtit; Prandaj, kjo situatë duhet të vlerësohet nga vizitorët në dritën e këtij informacioni. Prandaj, almancax.com dhe zyrtarët e saj nuk marrin asnjë përgjegjësi për përdorimin dhe përmbajtjen e faqes. almancax.com dhe zyrtarët e tij janë përgjegjës për çdo gabim në saktësinë, afatin kohor, plotësinë, përshtatshmërinë dhe kohën e informacionit të përmbajtur në faqe, si dhe çdo gabim që mund të prekë pajisjet kompjuterike ose pronën tjetër të vizitorit si rezultat. e aksesimit, përdorimit dhe shfletimit të sajtit ose shkarkimit të materialeve, të dhënave, tekstit, imazheve, videove ose skedarëve audio nga faqja. nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim ose virus. almancax.com dhe zyrtarët e saj rezervojnë të drejtën të ndalojnë ose pezullojnë funksionimin e faqes në çdo kohë, me ose pa arsyetim.

Informacioni i përfshirë në faqe mund të përmbajë gabime teknike ose tipografike. almancax dhe zyrtarët e tij rezervojnë të drejtën të bëjnë ndryshime, korrigjime dhe përmirësime në të gjitha informacionet dhe tekstet në faqe, si dhe produktet dhe programet e përshkruara në të, në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak.

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera të palëve të treta që ne mendojmë se do të jenë me interes për vizitorët. Duke zgjedhur të lidhet me këto sajte, vizitori pranon se ai ose ajo largohet nga almancax.com dhe autoritetet e tij në faqen e internetit vullnetarisht dhe pa asnjë forcë.
almancax.com dhe zyrtarët e saj nuk kanë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të tjera të internetit që mund të përdorni nga kjo faqe. Me këtë ju informojmë se përmbajtja e sajteve të tjera me të cilat lidheni nga almancax.com dhe uebsajti i saj zyrtar dhe që nuk i përkasin almancax.com dhe zyrtarëve të saj nuk janë nën kontrollin e almancax.com dhe zyrtarëve të saj. Fakti që almancax.com dhe zyrtarët e tij kanë lidhje në faqen e tyre të internetit me këto sajte të tjera që nuk janë të lidhura me almancax.com dhe zyrtarët e saj nuk do të thotë se almancax.com dhe zyrtarët e saj miratojnë ose pranojnë ndonjë përgjegjësi për përmbajtjen dhe përdorimin e këto faqe të tjera.

Edhe pse almancax.com dhe zyrtarët e tij kontrollojnë dhe monitorojnë periodikisht faqet dhe materialet mbi të cilat vizitorët/përdoruesit shprehin mendimet e tyre, ata nuk janë të detyruar ta bëjnë këtë dhe nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen dhe informacionin në këto faqe. Ndalohet dërgimi i mesazheve fyese, të turpshme, shpifëse ose ndryshe të paligjshme në faqen tonë të internetit. Në rast të një veprimi të tillë, almancax.com dhe zyrtarët e tij do të bashkëpunojnë me autoritetet e tjera dhe do të respektojnë menjëherë dispozitat që synojnë identifikimin e personave që kryejnë veprime të paligjshme kur dërgojnë materiale në faqe.

almancax.com dhe zyrtarët e saj rezervojnë të drejtën të rishikojnë Kushtet e Përdorimit dhe dispozitat e sipërpërmendura nëpërmjet përditësimeve periodike. Ndërsa këto ndryshime do t'i lidhin vizitorët/përdoruesit e sajtit, ata gjithashtu këshillohen ta rishikojnë këtë faqe periodikisht për të mësuar rreth përditësimeve.

LIDHJE

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për asnjë faqe interneti të lidhur me faqen tonë të internetit, duke përfshirë përmbajtjen dhe funksionimin e asaj faqe interneti. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për politikat e privatësisë së këtyre faqeve dhe në asnjë mënyrë nuk garantojmë që praktikat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të këtyre faqeve të internetit janë në përputhje me të gjithë legjislacionin dhe rregulloret përkatëse. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni politikën e privatësisë së secilit prej këtyre sajteve përpara se të zbuloni ndonjë të dhënë personale. Nëse përdorni këto lidhje, do të largoheni nga kjo faqe.

PËRDITËSOJE

almancax rezervon të drejtën të ndryshojë çdo shërbim, produkt, kushtet e përdorimit të faqes dhe informacionin e paraqitur në sajt pa njoftim paraprak, për të riorganizuar dhe përditësuar faqen. Ndryshimet hyjnë në fuqi sapo të publikohen në faqe. Këto ndryshime konsiderohen se janë pranuar duke përdorur ose duke hyrë në faqen. Informacioni në faqe nuk përditësohet për të qenë i saktë për arsye të ndryshme; Almancax nuk mund të mbahet përgjegjës në asnjë rrethanë për ndonjë vonesë në rishikim, ndonjë gabim të mundshëm ose lëshim ose ndryshim në faqe.

GJYKATA E AUTORIZUAR

Të ftuarit që vizitojnë faqen tonë deklarojnë dhe angazhohen se pranojnë të gjitha kërkesat dhe shpjegimet e almancax në lidhje me të drejtat e autorit të faqes. Punimet e rezervuara me të drejta nuk mund të riprodhohen, citohen, publikohen ose përdoren diku tjetër pa pëlqimin e pronarëve të tyre. Në rast mosmarrëveshjesh që mund të lindin nga përdorimi i kësaj faqeje dhe/ose në lidhje me termat dhe kushtet e përfshira në njoftimin ligjor dhe/ose në lidhje me këtë faqe interneti, teksti i Njoftimit Ligjor Turk është baza dhe Gjykatat e Bursës janë të autorizuara, subjekt sipas ligjeve të Republikës së Turqisë.

Grupi ynë në Google: https://groups.google.com/g/almancaxGrupi ynë në Facebook: https://www.facebook.com/groups/almancax/Faqja jonë në Facebook: https://www.facebook.com/almancax/Profili ynë në Twitter (X): https://twitter.com/almancaxProfili ynë i biznesit në Google: https://g.co/kgs/oCbNrZN

Kanali ynë në Youtube: https://youtube.com/almancax/

Komenti është i mbyllur.