Kategoria e skanimit

Aplikime, Lojëra dhe Skedare Gjermane

Skedarët që do të jenë të dobishëm për kompjuterin ose telefonin tuaj, si programet e mësimit të gjermanishtes, aplikacionet gjermane, lojërat gjermane, përfshihen në këtë seksion. Ky seksion përfshin gjithashtu pyetjet dhe përgjigjet e provimit të gjermanishtes nga KPSS, KPDS, UDS dhe provime të ngjashme të mbajtura në vitet e mëparshme, dosjet përgatitore për provimin e certifikatës Goethe-Zertifikat A1, materiale trajnimi për provimin A2, provimet B1 dhe B2, fjalorin gjermanisht dhe anglisht. programe për kompjuterin tuaj. , programe të ndryshme të mësimit të gjermanishtes për telefona celularë inteligjentë, lojëra me fjalë gjermane që do t'ju ndihmojnë të mësoni gjermanisht, aplikacione të tabelave inteligjente dhe mësime audio gjermane në format MP3 që mund t'i shkarkoni në kompjuterin ose celularin tuaj.