Kategoria e skanimit

Mësime të ndërmjetme - të përparuara gjermane

Banka Gjermane e Informacionit

Numrat gjermanë, numrat gjermanë 1-100

Numrat gjermanë, numrat gjermanë 1-100, numrat në gjermanisht Si të thuash numrin në gjermanisht? 0 : null (nul) 1 : eins (ayns) 2 : zwei (svay) 3 : drei…