Licenca & Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit të almancax.com

Të gjitha kurset e shkruara gjermane në kursin tonë të gjuhës gjermane janë shkruar prej nesh dhe të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
Ju mund të përdorni dokumentet e shkruara në faqen tonë vetëm për sa kohë që qëndroni të lidhur me faqen tonë.
Kopjimi, përkthimi i kurseve tona në të njëjtin format apo formate të tjera dhe botimi i tyre në çdo medium është kundër ligjeve të autorit.

Mësimet vizuale (video) në faqen tonë publikohen në faqen tonë me leje me shkrim nga prodhuesi dhe botuesi dhe janë të licencuara për ne. Ju mund t'i përdorni këto video mësimore vetëm për sa kohë që qëndroni të lidhur me faqen tonë.
Ju nuk keni të drejta për të kopjuar, shkarkuar dhe publikuar videot e këtij kursi pa modifikuar ose modifikuar atë në asnjë medium.

Ju nuk mund të kopjoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje në këtë faqe, madje edhe pjesërisht.

Faqja e internetit almancax.com është një faqe interneti e krijuar për të informuar njerëzit dhe për të ofruar informacion të saktë dhe të besueshëm në internet. Informacioni, komentet dhe rekomandimet, pyetjet dhe përgjigjet e dhëna në faqen tonë nuk janë brenda fushës së konsulencës ligjore. Prandaj, marrja e vendimeve të ndryshme bazuar vetëm në informacionin e përfshirë këtu mund të mos prodhojë rezultate që plotësojnë pritshmëritë tuaja. Prandaj, mos veproni ose mos merrni vendime bazuar në informacionin në këtë faqe. Të gjitha të drejtat e të gjithë artikujve në faqen tonë dhe imazhet e krijuara nga faqja jonë janë të rezervuara. Të drejtat e autorit për të gjithë përmbajtjen në faqen tonë na përkasin neve. Kontrollohet periodikisht nëse përmbajtja e faqes është publikuar diku tjetër. Pavarësisht nga qëllimi, kopjimi i të gjithë ose një pjesë e artikujve në faqen tonë, riprodhimi me çdo mjet, publikimi ose përdorimi i tyre për qëllime komerciale ose të tjera është i ndaluar. Ata që nuk respektojnë këtë ndalim, konsiderohet se kanë pranuar paraprakisht përgjegjësinë penale që do të lindë, barrën financiare në përgatitjen e faqes sonë të internetit dhe dëmshpërblimin material dhe moral.

Faleminderit për interesin tuaj ligjor dhe të drejtën e autorit.

Grupi ynë në Google: https://groups.google.com/g/almancax

Grupi ynë në Facebook: https://www.facebook.com/groups/almancax/

Faqja jonë në Facebook: https://www.facebook.com/almancax/

Profili ynë në Twitter (X): https://twitter.com/almancax

Profili ynë i biznesit në Google: https://g.co/kgs/oCbNrZN

Kanali ynë në Youtube: https://youtube.com/almancax/

I almancax.co

Lini një përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.